De hooier lenen? NBD Biblion & De hooier

De Hooier lenen? De Nederlandse Bibliotheek Dienst koopt stapels extra exemplaren in en concludeert: ‘De hooier krijgt veel literaire lof en belangstelling en die is terecht’.